Implantologia

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się uzupełnianiem braków zębowych.

Metoda ta jest bardzo zaawansowana umożliwia jednak wg obecnej wiedzy odbudowę najbardziej idealnie odwzorowującą zarówno walory estetyczne jak i funkcjonalne utraconych zębów.

Czym jest implant?

Implant jest śrubą wkręcaną w tkankę kostną, która ma za zadanie spełniać rolę korzenia zęba. Śruby takie są wykonane z materiałów biokompatybilnych  (tytan, cyrkon), czyli w pełni tolerowalnych przez pacjenta, nie wywołujących reakcji alergicznych. 

Do wspomnianej śruby dołącza się tzw. łącznik umożliwiający umieszczenie odbudowy protetycznej (korony, mostu, protezy).
Zęby na implantach wyglądają, funkcjonują oraz są przez pacjentów odczuwane jak zęby naturalne. Niezaprzeczalną zaletą implantów jest ich trwałość, prawidłowo wszczepiony implant czyli dobrze wybrane miejsce oraz umiejętnie przeprowadzony zabieg przez implantologa dają praktycznie dożywotnią obecność implantu w jamie ustnej.

Wskazania

Leczenie implantologiczne jest rozwiązaniem przy praktycznie wszystkich ubytkach zębowych, a więc:

 • jako uzupełnienie pojedynczych braków
 • braków liczniejszych – w celu zwiększenia ilości filarów na których zostaną oparte przyszłe uzupełnienia protetyczne
 • w przypadku braku zawiązków zębowych
 • w momencie pourazowej utraty zębów

Przeciwwskazania

Miejscowe:

 • niewystarczająca do umieszczenia implantów wysokość lub szerokość wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy
 • nieprawidłowa błona śluzowa w miejscu planowanego wszczepu
 • niewystarczająca ilość miejsca w zwarciu na wykonanie przyszłej korony protetycznej na implancie

Ogólne:

 • paradontoza i nieprawidłowa higiena jamy ustnej
 • nieustabilizowana cukrzyca (spowolnienione gojenie ran i utrudniona osteointegracja)
 • AIDS
 • ciąża
 • choroba nowotworowa
 • choroby krwi
 • nie zakończony rozwój kości czyli wiek do 18 roku życia

Powyższe zalecenia znacznie poprawiają jakość i komfort życia pacjentów.

Przebieg leczenia

W pierwszej kolejności lekarz przeprowadza wizytę na której opracowuje plan leczenia na podstawie badania fizykalnego a także zdjęć RTG, pantomogramu, zdjęć zębowych oraz/lub tomografii komputerowej. Plan ten obejmuje również przyszłą odbudowę protetyczną, niekiedy również leczenie ortodontyczne.

Następnym etapem jest leczenie chirurgiczne polegające na odpowiednim umieszczeniu implantu w kości. Czas trwania zabiegu w zależności od ilości wszczepów to 0,5-2h.  Po wszczepieniu rozpoczyna się okres gojenia – osteointegracji trwający od 2 do 6 miesięcy. Proces ten polega na wytworzeniu trwałego zespolenia miedzy powierzchnią tytanowego wszczepu a kością. 

Po okresie gojenia odkrywany jest wierzch implantu aby na kilkanaście dni zamocować śrubę gojącą przedłużającą implant do brzegu dziąsła. Dzięki temu następuje prawidłowe kształtowanie brzegu dziąsłowego w naturalnym kształcie w celu późniejszego prawidłowego ukształtowania odbudowy protetycznej. 

Ostatnim krokiem w leczeniu jest wykonanie odbudowy protetycznej zależnej od ilości brakujących zębów oraz rodzaju planowanego uzupełnienia:

 • koronę protetyczną
 • most częściowy lub całkowity
 • proteza całkowita – najczęściej przy bezzębnej żuchwie

Czy wszczepienie implantu boli?

Nie, jest to zabieg całkowicie bezbolesny. Wszczepienie implantu wykonywane jest pod znieczuleniem miejscowym. Jedynie u pacjentów, którzy bardzo boją się zabiegu, lub u których planowany jest długoczasowy zabieg implantologiczno-chirurgiczny stosuje się znieczulanie ogólne.

Zalecenia pozabiegowe

 • Zimne okłady we wczesnym okresie pozabiegowym
 • Powstrzymywanie się od spożywania pokarmów i płynów 2h po zabiegu
 • Antybiotykoterapia i leki przeciwbólowe według wskazań lekarza
 • Doskonała higiena jamy ustnej
 • Płukanie jamy ustnej specjalnym płynem Eludril 
 • Używanie miękkiej szczoteczki z zachowaniem szczególnej ostrożności w pobliżu ran
 • Spożywanie pokarmów o konsystencji papkowatej nie twardej
 • Unikanie bardzo gorących oraz bardzo zimnych pokarmów
 • Zakaz palenia w pierwszych tygodniach po zabiegu
 • Zakaz spożywania alkoholu kilka dni po zabiegu
 • Uczęszczanie na wizyty kontrolne wyznaczone przez lekarza

Podniesienie zatoki szczękowej (Sinus Lift)

Jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na wprowadzeniu materiału kościozastępczego pod błonę śluzową wyściełającą zatokę szczękową, w celu zwiększenia ilości kości, przed planowanym zabiegiem implantologicznym,  w trudnych warunkach anatomicznych,  w bocznych odcinkach szczęki.

Augumentacja wyrostka zębodołowego (sterowana regeneracja kości)

Sterowana regeneracja kości jest chirurgicznym zabiegiem przygotowującym do leczenia implantologicznego polegającym na zwiększeniu ilości tkanki kostnej w obrębie wyrostka zębodołowego (w ściśle określonym miejscu) dla celów polepszenia warunków dla wszczepu.
Zabieg polega na umieszczeniu w regenerowanej okolicy materiału kostnego lub kościozastępczego (Bio-Oss , Bio- guide) i przykryciu go specjalną membraną. Po kilku miesiącach, na skutek regeneracyjnych sił organizmu, materiał ulegnie zamianie w pełnowartościową, własną kość pacjenta, którą bez obaw można obciążyć implantami.
Zabieg ten można w zależności od ilości kości przeprowadzić przed wszczepieniem implantu bądź tez na jednym posiedzeniu podczas implantacji.
Aby ocenić czy ilość kości jest wystarczająca czy tez wykonać należy zabieg augumentacji lekarz wykonuje badanie zewnątrzustne, potrzebny jest mu także pantomogram a często również zdjęcie tomograficzne w technologii trójwymiarowej.
W naszej Lecznicy wykonujemy zarówno zdjęcia pantomograficzne jak i tomograficzne w całkowicie zcyfryzowanej technologii ograniczającej szkodliwe promieniowanie do minimum. I co bardzo ważne, wykonane obrazy są natychmiast dostępne dzięki czemu lekarz całą diagnostykę przeprowadzić może już na pierwszej wizycie.

Czy mogą wystąpić komplikacje po zabiegu?

Po każdej ingerencji w ciągłość tkanek możliwe jest wystąpienie komplikacji, jednak w przypadku implantacji jest to zabieg obarczony bardzo małym odsetkiem powikłań. Powszechnie po zabiegu implantacji mogą pojawić się niewielkie, przejściowe dolegliwości bólowe oraz obrzęk tkanek miękkich. Aby nie dopuścić do wystąpienia poważniejszych powikłań, pacjenci przez kilka dni po zabiegu przyjmują antybiotyki oraz stosuja się do zaleceń lekarza.

Powrót do oferty

 

 

ELIXIR - Klinika Dentystyczna

Klinika Dentystyczna Elixir

ul.Jeździecka 21 F lok.5

05-077 Warszawa-Wesoła

ico tel 22 773 21 12     ico tel 518 662 799

facebookklimatyzacjaparkingudogodnienia dla niepełnosprawnychpłatność kartąico qr

Copyright © 2018 Klinika Dentystyczna Elixir All rights reserved
Designed and developed by Optimica.pl